Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Панаир на книгата в Атина

Панаир на книгата в Атина

За събитието


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Атина
Панаир на книгата в Атина

С течение на годините, в Атина се формят редица места, където се състои ежегоден панаир на книгата. Асоциацията на атинските книгоиздатели провежда своя панаир на книгата на пешеходната алея Дионисиу Ареопагиту. Обикновено всяка година се провежда под някаква различна тема.  
Друга място за ежегодни панаири на книгата е Pedio tou Areos (полетата на Марс) - един от най-големите атински паркове. Централната алея - Авеню на героите - е декорирана с бюстове на велики герои от гръцката война за независимост.