Културните коридори на Югоизточна Европа

Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006

Авторски права

 

Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа. остават законни права на Асоциация за културен туризъм.

Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на този мултимедиен продукт или на части от него, без осигурени авторски права, е забранено. 

Уебсайтът осигурява връзки с други сайтове, но въпреки това той няма контрол над тези връзки и не поема отговорност или задължение за съдържанието или достъпността до всяка от тези връзки.