Културните коридори на Югоизточна Европа

Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006

Съдействащи международни организации

 

 

ЮНЕСКОwww.unesco.org

 

Съвет на Европа, www.coe.int

 

Европейска комисия, www.europa.eu.int

 

ИКОМОС, www.icomos.org