Културните коридори на Югоизточна Европа

Партньори и програми

Партньори и програми

Международните организации успешно партнират със страните от региона за инициативи и програми засягащи културното наследство: ЮНЕСКО - за стимулиране на интеркултурния диалог и за изявата на обектите на Световно наследство и шедьоврите на нематериалното наследство в региона; Съветът на Европа – за развитието на Регионалната програма, реализирана съвместно с Европейската комисия; Европейската комисия - за европейската интеграция, стимулирана чрез разнообразни програми; ИКОМОС – с програмата Наследство в риск; Европейския институт за културни маршрути, с помощта на Правителството на Люксембург – за развитието на културните маршурти в региона и за създаването на настоящия уебсайт; Британски съвет – чрез своя Фонд за културно и природно наследство в Югоизточна Европа и др. Това партньорство обединява усилия и средства със забележителни резултати.