Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Крепостта в Яйце

Крепостта в Яйце

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Яйце
Тип: Крепост
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеКрепост

Крепостта, често наричана “Замъкът” или “Цитаделата”, е съществувала дълго преди името Яйце да бъде споменато за пръв път в писмени източници. Първите сведения за Яйце датират от 1396, когато Хрвойе Вукич Хрватиниц придобива титлата “граф на Яйце”. През късния ХІV и ранния ХV век, градът търпи бурно политическо и културно развитие. По-късно, през последните години на босненската държава, той се превръща в постоянно седалище на последните босненски царе. Яйце е също и резиденция на последния босненски цар Стиепан Томасевич, който умира през 1463 година.
Крепостта в Юйце е създадена през Античността и е просъществувала до средата на 19 век. Тя заема особено място сред босненските градове от Средновековието, тъй като е единственото укрепено селище, което още през 15 век е имало всички черти на развит градски център. Архитектурните паметници, запазени в Яйце, разкриват особеностите на средновековното изкуство, но така също и хода на историята по тези земи. По времето на Хрвойе Вукич, в Яйце живеят главно местни строители, докато по времето на последните босненски царе – майстори.занаятчии от Далмация.

Съвет на Европа, РПЮИЕДокументи