Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Църквата в Козия

Църквата в Козия

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Румъния, Валча
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски религиозен център

Църквата на манастира Козия е построена през 1388 година, най-вероятно от зидари, дошли от долината на Морава в Сърбия. В архитектурата и градежа на тази църква има много новости за това време и тя се превръща в образец за подражание на голям брой православни храмове, строени оттогава и до наши дни.
В тази църква за пръв път се появява във Влахия типа, състоящ се от засводен пронаос, триапсиден наос и полукръгла олтарна апсида. Сръбското влияние личи особено във външното оформление на църквата. В същото време плоският релеф на каменната украса показва известно грузинско влияние. Двускатният покрив на църквата и изявата на интериора във фасадата са типични за традиционната моравска църква, пренесена през XIV век на север от Дунава.

Експертна мрежа