Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Сремски Карловци

Сремски Карловци

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Сремски Карловци
Тип: Исторически град
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеИсторически град

Историческият град Карловци е разположен по склоновете на Фрушка Гора, на десния бряг на река Дунав, и е заобиколен от лозя. Градът е неразделна част от красивия пейзаж и е пример за хармоничното единство на културно и природно наследство. Карловци започва да се развива бързо след 1713 година, когато тук се премества седалището на митрополията. Сегашният исторически център на Сремски Карловци се е формирал в резултат от развитието на града през XVIII, XIX и началото на XX век. Централно място в него заема площадът „Бранко Радичевич”. Наоколо се издигат множество старинни сгради, които заради своята архитектурна и художествена стойност имат особено място в културната история на сърбите.

Съвет на Европа
Експертна мрежаДокументи