Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Крепостта в Смедерево

Крепостта в Смедерево

За обекта


Коридор: Диагонален път, Дунавски път
Държава: Сърбия, Смедерево
Тип: Крепост
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Крепости
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеКрепостиКрепост

Крепостта е разположена на десния бряг на река Дунав. Заради своето местоположение градът от векове е кръстопът между Югоизточна и Централна Европа. Смедерево е последната столица на средновековната сръбска държава. Между 1805 и 1807 година Смедерево е център и на възстановената сръбска държава. През първата половина на XV век тук са пренесени мощите на Св. Лука и са положени в църквата „Благовещение”. Този монументален исторически комплекс е тясно свързан с организма на съвременния град Смедерево.
Днес устойчивостта на крепостта Смедерево е застрашена заради високите подпочвени води.

Съвет на Европа
Експертна мрежаДокументи