Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Археологически обект Епидавър

Археологически обект Епидавър

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Гърция, Арголида
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство: Културно наследство
АнтичностАнтичностДревен обектКултурно наследство

В малка долина в Пелопонес Епидавър се разкрива на няколко нива. Култът към Асклепий за пръв път се появява там през VI в. пр. Хр., но основните паметници, в частност театърът, смятан за един най-чистите шедьври на гръцката архитектура, датират от IV в. пр. Хр. Обширният комплекс е изграден в чест на култа към изцелението в гръцки и римски времена, с храмове и болници, посветени на боговете на този култ.

ЮНЕСКО

Светилището на Асклепий в Епидавър е най-таченият изцелителен център в древния свят. Култът започва към VI в. пр. Хр., когато светилището на върха на хълма на Аполон Малеатас вече не е било достатъчно обширно за публичните молитви в Епидавър. Авторитетът и обаянието на Асклепий като най-важен бог на здравето на Античността, донася на светилището огромен финансов просперитет. Това води до прилагането на амбициозната строителна програма през IV и III в. пр. Хр., когато са построени монументални сгради за преклонение (храмът и олтарът на Асклепий, Толосът, Абатонът и др.), а по-късно – и други светски по характер сгради (театърът, церемониалният Хестияторейон, баните, палестрата и др.). Асклепейонът просъществува до края на Античността, изживявайки своя втори връх през II в. сл. Хр.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи