Културните коридори на Югоизточна Европа

Резултати от търсенето

Нови Пазар - ислямска архитектура

Нови Пазар - ислямска архитектура

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Сърбия, Нови Пазар
Тип: Ислямски религиозен център, Народна архитектура
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураИслямски религиозен центърНародна архитектура

Нови Пазар е възникнал преди около шест века на пътя, който свързва Адриатическо море със Солун и Истанбул (Константинопол). Бил е един от водещите търговски и занаятчийски центрове в Югоизточна Европа. През 17 век са били преброени 1 110 работилници и 23 джамии. Съвременният начин на живот сериозно застрашава старинната градска структура на Нови Пазар. Въпреки това градът си остава един от малкото в Сърбия с вълнуващ ориенталски облик.
До наши дни са оцелели 17 джамии, най-красивата от които е Алтън Алем джамия. Тя се характеризира с един купол и портик, покрит с два купола, затворен от дясната страна с каменна стена, от която се влиза в минарето. Архитектурата, доста необичайна за региона, е тясно свързана с ислямската архитектура в Турция. Мактабът е построен през първата половина на XVI в. и представлява рядка и ценна културно-просветна сграда.

Съвет на Европа
Експертна мрежаДокументи