Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство в риск

Мост над река Янтра

Мост над река Янтра

За обекта


Коридор: Дунавски път, Източен трансбалкански път
Държава: България, Бяла, Русе
Тип: Индустриален обект
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеИндустриален обект

Мостът над река Янтра до град Бяла е дело на прочутия през периода на Възраждането в България майстор Колю Фичето. Монументалното строително съоръжение е построено е през 1867 година от здрав местен варовик. За него казват, че е техническо чудо за времето си. Дълъг е 267 метра и широк 9. А със своите 14 отвора си спечелва името – „Мостът с 14-те свода”.
Интересно е, че докато при всички познати досега мостове задачата на подпорите не надхвърля конструктивните си функции, тук майсторът ги използва като основен елемент в композицията. Така инженерното съоръжение се превръща в удивително архитектурно произведение. Подпорите, дебели над 5 метра, Кольо Фичето издига високо и с дъгообразен завършек ги свързва с главния корниз. Майсторът третира облицованите с каменни устои като фасада на някоя сграда: обрамчва страничните отвори, които пропускат високите води, омекотява острият ръб с жлеб и го увенчава със скулптурна фигура на нимфи, лебеди, грифони и лъвове.
В продължение на дълги години буйните води на Янтра подравят основите и днес от подпорите на моста са останали само четири. Но със своята изключително здрава и проста конструкция, с динамичната си опростена форма, мостът на Кольо Фичето и днес мощно се надвесва над реката. 

Експертна мрежа