Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство в риск

Щип - ислямска архитектура

Щип - ислямска архитектура

За обекта


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Щип
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураИслямски религиозен център

Безистенът
Безистенът (покрит пазар) се намира в центъра на град Щип, на десния бряг на река Отиня. Строен е вероятно през XVI-XVII вeк. Комплексът се състои от три правоъгълни пространства, покрити с масивни куполи. Днес е адаптиран за художествена галерия.

Хайдaр-Кади джамия
Джамията Хайдaр-Кади се намира на левия бряг на река Драгор, в района на стария „Овчи пазар” в Щип. Близо до нея е и турската баня Дебой (от XVII-XVIII век). Джамията е построена през 1561-62 година по поръчка на администратора на Румелия Хайдер Бег. Тя представлява куполна сграда с масивни стени, дебели около 1,4 метра. Строителите са били от малко съседно село в района на Битоля, но проектът най-вероятно е бил подготвен от неизвестен ислямски архитект. В неговата работа личи влиянието на прочутите архитекти от онова време, като Коджа Синан.

Хусамедин Паша джамия
Джамията на Хусамедин паша се издига на върха на един хълм на левия бряг на река Отиня. Джамията е построена в началото на XVI век. Тя е просторна еднокуполна сграда с квадратен план. При строежа са използвани големи блокове жълт камък, донесени вероятно от околностите на село Жеглигово (в района на Куманово). Цилиндричният барабан под купола е от зелен пясъчник, донесен от околностите на Щип. Тази част от сградата е застрашена, тъй като използваният пясъчник е податлив на ерозия.

Експертна мрежаДокументи