Културните коридори на Югоизточна Европа

Световно наследство / Природно наследство

Национален парк “Езера Плитвице”

Национален парк “Езера Плитвице”

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Хърватска, Бихач
Тип: Културен пейзаж
Епоха:
Тема:
Световно наследство: Природно наследство
Културен пейзажПриродно наследство

Водите, текли хилядолетия наред върху варовиковите скали, са отложили бариери от травертин и така са създали естествени бентове, които, от своя страна, са образували серии красиви езера, пещери и водопади. Тези геологични процеси продължават и днес. Горите в парка са дом на мечки, вълци и много видове редки птици.

ЮНЕСКО


Общата площ на Национален парк „Езерата Плитвице” е 29.484 ха. Основния елемент във формирането на езерата е травертинът и растенията, образуващи травертина, които придават на езерата красота и ненадмината привлекателност. Образуването на травертина и на бариерите в коритото на реката е създало каскадна верига от 16 езера с несравнима красота. Цялата територия на националния парк може грубо да се раздели на три части: водосборния район на варовиково-доломитната система в югозападната и северозападната части на парка; североизточната част на варовиковата система и централната част на доломитната система. Пропускащият водите водосборен район изобилства с подземни форми – пещери и ями; с повърхностни карстови феномени – понори и полета. Въпреки това, територията е бедна на повърхностни води. Варовиковите върхове се издигат точно в този район, включително и най-високият от тях – Селиски (1279 м). В контактните зони с непроницаемия доломит се появяват извори, които дават началото на на многобройни потоци, подхранващи езерата. В най-долната част на най-ниските езера водата на потоак Плитвице пада от 78 м висока скала и така образува Голямата каскада – най-високия водопад в Хърватска.
В относително малката територия на парка са открити 1267 вида растения от 112 семейства. Паркът е местообиталище на 22 защитени от хърватския Закон за защита на природата растителни видове.
Що се отняся до фауната на езерата Плитвице, първото, което трябва да се спомене, е мечката – запазената марка на парка. Но в действителност богатството на животински видове в парка е много по-голямо, отколкото славата на най-атрактивния му представител.
Специфична особеност на парка са пещерите в бариерите от травертин. Досега са открити около 30 пещери. Освен тях са се развили множество други подземни форми – ями, пукнатини и ледени дупки.

Експертна мрежаДокументи