Културните коридори на Югоизточна Европа

Световно наследство / Нематериално наследство

Бистришките баби

Бистришките баби

За обекта


Коридор: Диагонален път, Западен трансбалкански път, София - Охрид
Държава: България, Бистрица, София
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство: Нематериално наследство
Нематериално наследствоНематериално наследствоНематериално наследство

Бистришките баби са прочути из целия свят с изпълненията си - включени са в Списъка на шедьоврите на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Жителите на малкото село Бистрица, в подножието на планината Витоша, успяват да съхранят фолклора си непокътнат през вековете. И до днес пеенето, танците и специфичните ритуални практики на жените се предават от поколение на поколение.
Групата на Бистришките баби е основана преди повече от половин век и днес се състои от 9 жени – трето поколение певици. Те пеят на две групи - едната група пее, а другата отпява. Пеят само стари песни – по същия начин, по който са се пели преди години. В репертоара си имат над 300 песни. Повечето са трудни за изпълнение, изпъстрени с орнаментика, която те наричат "тресене". Не може да се научи от ноти, защото почти не се записва вярно, и съответно не може да се прочете. Първо трябва да се усвои стилът, което отнема години.
Пеенето на Бистришките баби е уникално, защото е много старинно – запазено е още от предхристиянската епоха. Специалисти го определят като уникална полифония на три гласа. Полифонията е архаичен тип пеене с характерна мелодика, запазило се през хилядолетията. Трите партии са характерни само за Бистрица и ги няма в другите населени места в Шоплука. Горният глас се нарича "окане" и се изпълнява от по една жена от всяка група. Другите две жени "бучат право", т.е поддържат основния тон като втори глас, а останалите две жени в групите "бучат криво" - изпълняват трети глас.
Песните на бистришките баби съпровождат празниците от обредния календар. Песни има за всеки обичай, за всеки вид труд, както и за развлечение.

Експертна мрежа