Културните коридори на Югоизточна Европа

Световно наследство / Нематериално наследство

Обработка на метали - медникарство, златарство

Обработка на метали - медникарство, златарство

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Устово, Давидково, Златоград, Момчиловци, Соколовци, Петково, Ардино
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство: Нематериално наследство
Нематериално наследствоНематериално наследствоНематериално наследство

“...Въпросът за началото на медникарството в Родопите и за развоя му стои в тясна връзка със съществуването на медни руди и добиването на мед в Родопската област.”
Добивът на руди е съсредоточен в Ардинско, Давидково, местност Киселичево, с. Тихалево и с. Долно Влахово до Устово. Като традиционни производствени цетрове ня медникарството се оформят Неделино, Устово и Златоград.

От средата на ХІХ век, златарството също започва да се развива доста добре в Смолянския край. Оформят се два главни център - Устово и Райково, от където тръгва майсторлъкът и на фамилиите, упражняващи занаята в Момчиловци, Соколовци, Петково.