Културните коридори на Югоизточна Европа

Световно наследство / Нематериално наследство

Дюлгерство

Дюлгерство

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Косово
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство: Нематериално наследство
Нематериално наследствоНематериално наследствоНематериално наследство

Дюлгерството се е развило, защото е нямало плодотворна почва и съответно земеделие.
Родопските майстори строители – дюлгери работят както в този район , така и в Тракийската низина, Ссредногорието и по Беломорието, Мала Азия и Сърбия. Много от старите сгради по Беломорието и Гръцките острови са строени от родопските дюлгери. Според старите родопчани със строителство са се занимавали преди всичко българите, докато сред гръцкото и турското население този занаят е бил непознат.
Имат собствен език “мещренски” или “мещерски”, наследен от дюлгерите македонци. Гурбетчийството е широко застъпено (Дюлгерите от Средите Родопи се насочват към Кърджали след затварянето на границата).