Cultural Corridors of South East Europe

South East Europe / Eastern Trans-Balkan Road

Рудодобив

Info Sections
Рудодобив

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Industrial Site
Epoch: 20th Century
Theme:
World Heritage:
20th CenturyIndustrial Site

    ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА НАШИТЕ ЗЕМИ ПРЕДОПРЕДЕЛЯТ ВАЖНАТА РОЛЯ НА ЗЛАТОДОБИВА В ИСТОРИЯТА НА МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ.

    В ПЕРИОДА НА РАЗЦВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕОЛИТНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПО НАШИТЕ ЗЕМИ Е ДОБИТО И ОБРАБОТЕНО ПЪРВОТО ЗЛАТО В СВЕТА (4500-4000 г.пр.хр.).

    ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ХИЛЯДА ГОДИНИ, НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ТРАКИЙСКИ РУДАРИ - БЕСИТЕ, РАЗРАБОТВАТ ЗЛАТНИТЕ И СРЕБЪРНИТЕ НАХОДИЩА НА ХАЛКИДИЧЕСКИЯ ПОЛУОСТРОВ, В ПЛАНИНАТА ПАНГЕЙ, В РОДОПИТЕ И В ЗАПАДНАТА ПЛАНИНСКА ОБЛАСТ НА ТРАКИЯ. ТУК, ПО ВРЕМЕТО НА ФИЛИП И АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ СА ИЗВЪРШЕНИ ОГРОМНИ МИННИ РАБОТИ, СРАВНИМИ СЪС СТРОИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ПИРАМИДИТЕ В ЕГИПЕТ, А ГОДИШНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЛАТО И СРЕБРО ДОБИВА НЕВИЖДАНИ РАЗМЕРИ.

    ПО ВРЕМЕ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ЗЛАТОРУДНИ РАЙОНИ Е ДОБИВАНО ЗЛАТО И СРЕБРО, И ХИЛЯДИ РАБОТНИЦИ СА СЕ ТРУДИЛИ ПО ЗЛАТОНОСНИТЕ РАЗСИПИ. ЕДНИ ОТ ГОЛЕМИТЕ ЗЛАТНИ МИНИ НА ВИЗАНТИЯ ОТНОВО СА НА НАШИТЕ ЗЕМИ - ПЕРПЕРЕК (ПЕРПЕРИКОН) И ДР. В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ.

    В ПЕРИОДА 1400-1900 г. ОТ НАШИТЕ ЗЕМИ СА ДОБИТИ НАД 73 т. ПРЕЗ XX в. У НАС СА ДОБИТИ ОКОЛО 100 т.

    В КНИГАТА СА ОПИСАНИ ПО-ЗНАЧИМИТЕ ЗЛАТНИ ЗАЛЕЖИ, ДРЕВНИТЕ И СЪВРЕМЕННИТЕ РАЗРАБОТКИ. ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ И ПОДРОБЕН СПИСЪК НА СЕЛИЩАТА В ЧИИТО ЗЕМЛИЩА Е ИМАЛО СТАР ЗЛАТОДОБИВ.
Стоян Авдев  “История на златодобива по българските земи”