Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / София - Охрид

Лесновски манастир

Лесновски манастир

За обекта


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Лесново, Злетово, Кратово
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Лесновският манастир, много известен средновековен книжовен център, е основан от отшелника Гавриил от Лесново през XI в. Манастирската църква, построена в 1341 г. е посветена на Архангел Гавриил. Най-значимите от стенописите от XIV в. е портретът на Йован Оливер, ктитор на храма, с модел на църквата в ръцете си, заедно със съпругата си Оливерина; портретите на крал Душан и съпругата му Елена. Резбованият иконостас, изработен между 1811 и 1814 г., се счита за един от шедьоврите на школата на Петър Филипович – Гарката, творил на Балканите през първата половина на XIX в.

Съвет на ЕвропаДокументи