Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа

Виа АнатолияВиа Анатолия

Виа Анатолия е културен коридор, който се простира по протежението на три морета – Мраморно, Егейско и Средиземно. Тръгвайки от историческия град Истанбул (Турция), направлението следва бреговете на полуостров Мала Азия (Анадола, Анатолия) в Западна Азия. 
Виа Анатолия разкрива срещата и уникалния диалог между морските култури на гърци и латини и местните континентални култури в Мала Азия. Първият досег между древните елини и древно малоазиатските култури на Фригия и Лидия са отразени в мита за Троянската война. Тогава именно се дава началото на протичащия културен диалог по Виа Анатолия от запад на изток, за да продължи през Средновековието (между латини и византийци) и до днес. Можем да различим и силни културни влияния по направлението от изток към запад – от древна Персия и Сирия към Югоизточна Европа – отразени в специфичното наследство по южните бреговете на Мала Азия. Именно в тази част на големия азиатски полуостров преминава и едно от трасетата на Пътя на маслините – силна вековна връзка между средиземноморските цивилизации и Европа. 
Виа Анатолия разказва вековната си история чрез културните ценности достигнали до нас, свързвайки два уникални културни центъра: Истанбул и Антакия. Градът на Босфора е ключово място от векове – мостът между двете големи суши – Европа и Азия. Град с много имена – Цариград, Константинопол, Къща, Стенбол – но винаги играл стратегическа роля на място за среща и диалог на много култури и различни вярвания. Не случайно именно тук се кръстосват редица културни коридори – Виа Егнация, Виа Понтика, Диагоналният път. Оттук поема своя път на юг и Виа Анатолия, за да разкаже за досега на местното население с морските култури в древните градове Троя, Ефес, Афродизиас, Хиераполис и Ксантос Летоон, за да разкрие логиката на приемствеността в историческите градове Патмос, Родос (Гърция), Бодрум, Анталия, за да довее полъха на древни културни влияния от Изтока в Караман, Иджел, Адана, Османие и да отведе до историческа Антиохия. Днешният град Антакия (някога Антиох) е исторически център, свързващ още от древността важни търговски пътища: сухоземни, като например едно от разклоненията на Пътя на коприната, идващи от Източна Азия през необятните пустини; и морски, датиращ още от Бронзовата епоха, известен като Виа Марис, които свързва днешна Турция с Египет, Червено море и Индийския океан.