Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Източен трансбалкански път

Село Безводно

Село Безводно

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Безводно
Тип: Народна архитектура
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураНародна архитектура