Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа

Западен трансбалкански пътЗападен трансбалкански път

Западният трансбалкански път прекосява Югоизточна Европа в посока север-юг. Коридорът обединява от векове териториите от двете страни на Балкана – Стара планина, преминавайки през Румъния, България и Гърция. Така, Западният трансбалкански път свързва Западна и Централна Европа с Егейско море и Средиземноморието, пресичайки последователно Дунавския път, Диагоналния път, Пътят София-Охрид и Виа Егнация. 
Западният трансбалкански път е своеобразна ос на разпространение на древногръцката култура на север като основа на съвременната европейска цивилизация. Той е спацифична ос назад във времето, свързващ ареали с изявени културни ценности от различни исторически периоди. Пътят поема от 20-ти век и Новото време, ясно очертани в Трансилвания, Средно- и Долнодунавската равнина и повлияни от културните течения от Западна Европа по Дунавския път. Постепенно навлиза в Средновековието – силно изявено между река Дунав и Егейско море, попадащо под влиянието на крътопътищата с Диагоналния път и походите на Кръстоносците и с Виа Егнация. В континентална Гърция, Западният трансбалкански път открива блестящата Античност на Югоизточна Европа, за да достигне до Егейските острови – огнището на праисторическите цивилизации в региона – Цикладската, Минойската и Микенската. 
Изключителното разнообразие от културни и исторически ценности, които срещаме по протежението на културния коридор завладява съзнанието. Оста превежда през ценностите от Новото време в Тимишоара, през Средновековните крепости Баба Вида и Белоградчик, шедьоврите на средновековното изкуство – Боянската църква, Рилския манастир, Солунските църкви. И неусетно сякаш, пътят разкрива Античността – Дион, Делфи, Акпополът в Атина и разбулва тайните на Праисторията – Микена, Акротири на Тера и мистичния дворец в Кносос.
Западният трансбалкански път се явява също и културен път, разкриващ очарованието на традиционната архитектура. Той свързва три изявени огнища, обусловени от местните особености на региона – укрепените селища на Трансилвания (Румъния), народната къща около поречието на река Струма и белеещите се перли на Егейската островна аритектура. 
България

Гърция

Македония

Румъния

Сърбия