Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа

Дунавски пътДунавски път

Дунавският път е воден културен коридор по течението на голямата европейска река Дунав. Извирайки от Шварцвалд (Германия), реката преминава през десет държави, между които и Хърватска, Сърбия и Черна гора, България и Румъния, за де се влее в Черно море. Тя е единствената голяма плавателна река в Европа, която тече в посока от запад на изток, което определя и нейното изключително значение на важна връзка между Западна Европа и Черно море от векове. 
Дунавският път , заедно с пътищата по крайбрежието му от хиляди години са носители на културен обмен. Още по времето на Римската империя, реката, наричана по онова време Данубиус (лат.) е причина за възникването на редица стратегически градове – Неопланта (Нови Сад), Сингидунум (Белград), Бонония (Видин), Никополис ад Иструм (Никопол), Сексагинта Приста (Русе), Дуросторум (Силистра). По нова време основните комуникационни пътища между селищата минават успоредно на реката. Същите тези градове с времето се разрастват и през Средновековието вече са стратегически крепости. Постепенно, реката, от граница на империи и отбранителен вал отстъпва защитната си функция. През делтата на реката при Черно море пътищата на Викингите навлизат в Югоизточна Европа, Дунавския път улеснява достъпа до Константинопол, а Кръстоносците използват реката като транспортна артерия при походите си към Светите места. Старите сухопътни пътища закърняват, а реката се превръща в мощен стимулатор на проникване на европейски влияния. В крайбрежните зони се обособяват католически селища, а с установяването й като важна търговска връзка, Дунавският път става истински проводник на западноевропейските културни, научни и технически постижения към Югоизточна Европа през 19 век. 
В историческите градове, разположени днес по протежението на Дунавския път, откриваме една обща история на приемственост. Римските селища и средновековни крепости съжителстват с характерни градски ансамбли от 20 век, силно повлияни от европейската архитектура. Диалогът между западноевропейските стилове – Сецесион, Неокласика, Необарок, Романтизъм, Ар Нуво, Ар Деко, Модерн, величествените останки на древните градове и реката създава неповторимо усещане за всеки посетител. Резерватът Сребърна и дунавската делта са дом и на много редки растителни и животински видове.