Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа

Диагонален пътДиагонален път

Диагоналният път преминава през Югоизточна Европа, свързвайки Европа с Азия. Този културен коридор е една от най-древните артерии по направлението с трансконтинентално и дори световно значение. Навлизайки от Централна Европа в Словения, поема последователно през Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, България и Турция, за да продължи към Далечния изток. 
Наричан с най-различни имена – Виа Диагоналис, Виа Милитарис, Цариградски друм (път, гр.), Виа де Рагуси или Виа Рагусина в региона на Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора – Диагоналният път още от времето на Римската империя и до днес е най-важната комуникационна ос между Запада и Изтока. Коридорът е най-силното направление в Югоизточна Европа и играе ролята на своеобразен “водосборен”, събирателен вектор на всички останали културни оси в региона. Множеството му разклонения са от една страна географски обусловени – още от древността хората избират за преминаване долините на големите реки, низините между планинските вериги, удобните проходи, стремейки се към пролива на Босфора – допирната точка между двете големи суши. От друга страна, тези “ръкави” на Диагоналния път са исторически формирани – от пътищата на разселване на Homo Sapiens отпреди 100 хиляди години, многобройните търговски пътища, обособили се още в праисторически времена до днешните комуникационни артерии. Особено силно влияние по коридора има Пътят на коприната – силен търговски път в Евразия от Китай до Британските острови. Много от неговите разклонения пресичат територията на днешна Турция към Европа. Наред с търговската дейност по направлението изток-запад протича непрекъснат културен, религиозен и политически обмен. Именно оттук, през Мала Азия се разпространяват християнството, монашеството, а по късно и ислямската култура в Европа. През Средните векове от Западна Европа на изток по Диагоналния път започват до навлизат влиянията на католицизма. Диагоналният път е силна връзка с поклонническите пътища в Европа - Поклонническите пътища към Сантяго де Компостела, Виа Францижена, Свети Мартин от Турс. По протежението на Виа Диагоналис реално преминават и разклонения на тези поклоннически пътища в посока Йерусалим, както и и походите на кръстоносците. Диагоналният път, проводник от векове на междукултурен обмен е един вечен мост към опознаване и общуване между културите и народите живяли и живеещи днес по протежението му. 
Днес, на културния коридор откриваме големи исторически центрове, с изключително богата история. Той е културна ос на древни тракийски царства, седалища на римски провинции, на империи (Римска, Византийска, Османска), на княжества и на държави (Сръбска, Българска, Латинска, Лидийска, Хетска). Столиците на всичките пет държави, през които днес преминава Диагоналният път лежат върху него – Любляна, Загреб, Сараево, Белград, София и Анкара – важни центрове още от древността, горди свидетели на историческите процеси и обмен по културния коридор.
Босна и Херцеговина

България

Словения

Сърбия

Турция

Хърватска

Черна гора