Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа

Пътят на копринатаПътят на коприната

Пътят на коприната е име, дадено на обширните търговски пътища, които са съществували близо две хилядолетия между Китай, Централна Азия и Средиземноморието. Пътят е играл значителна роля при външната търговия и политическите отношения. Той е оставил оптечатък при развитието на цивилизациите и от двете страни на континента Азия.   
Необработената коприна и копринените тъкани са били пренасяни с кервани към Запада, където оценявали тяхното тегло в злато. Днес, пътят на коприната е в процес на възраждане и се ползва основно за изгодно транспортиране на нарафинирано олио или за ощи по-изгодниа трафик на наркотици. След прокламирането на независимостта на страните от централна Азия, пътят на коприната се радва на увеличаващ се брой туристи и отново се превръща в път на културен обмен. В края на ХХ век, сухопътната връзка между Европа и Далечния Изток  възвръща своята значимост от политическа, икономическа и културна гледна точка. 
Проектът на ЮНЕСКО 'Интегрално проучване на пътищата на коприната: Пътища на диалог' изследва разнообразните типове контакти и обмен, които са протичали по протежението на тези пътища, както и тяхното въздействие върху историята и цивилизацията на съвременния свят, хвърлящо светлина върху многото идентичности и в същото време общото наследство на свързаните с пътищата народи. 

Информационен източник: Документационен център на ЮНЕСКО, сайт на ЮНЕСКО - междукултурен диалог