Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа

Виа ЕгнацияВиа Егнация

Виа Егнация е древен път, построен около 146 г. пр.н.е. по времето на Римската империя, за да улесни комуникацията между Рим и Константинопол (днешен Истанбул), между Изтока и Запада. Коридорът свързва Адриатическото крайбрежие с Черно и Егейско море, преминавайки през Албания, Македония, Гърция и Турция. 
Виа Егнация се свързва основно с културни влияния, отразяващи обмен на вяра и знания. Той играе стратегическа роля от древността до днес като един своеобразен проводник на културни влияния и информация от запад на изток и от изток на запад.
Още от 2 век пр.н.е. културният коридор носи името на римския проконсул (proconsul) Gnaios Egnatios. Разширявана няколко пъти Виа Егнатия остава един от най-важните пътища на Византийската империя, свързващ Дирахиум (Дуръс) с Лихнидос (Охрид), Тесалоника(Солун), Адрианопол (Одрин) и достигащ до Константинопол (Истанбул). Именно от древния град на Босфора по духовната и културна ос Виа Егнация започва разпространението на православното християнство в Югоизточна Европа, а малко по-късно и на монашеството. Това е вечен път на православното християнство, жив и до днес, осеян с манастири и църкви. Виа Егнация е важно разклонение на поклонническия път на франките към Рим – Виа Францижена, който води европейските поклонници към Йерусалим. Интересен факт е, че остта на маршрута на кастилския език и разпространението му по средиземноморието (Маршрутът на кастилския език и неговото разпространение из Средиземноморието, т.нар. пътища на сефарадите в по-голямата си част повтаря трасето на Виа Егнация. Това още веднъж почертава значението на Виа Егнация като една от най-значимите религиозни оси в Европа. 
По протежението на културния коридор, прекосяващ Югоизточна Европа в посока запад-изток откриваме изявени културни средища. Тръгвайки от Адриатическото крайбрежие и историческия град Дуръс, покрай манастирите в южна Албания, през голямата манастирска агломерация около Охридското езеро (Македония), древнохристиянските и византийски храмове на Солун и манастирите на Атонската Света гора, Маунт Папикон – един от най-важните манастирски центрове във Византия , коридорът достига Константинопол (Истанбул) – изворът на разпространение на православието в Югоизточна Европа. Виа Егнатия е събирателен културен коридор, които се пресича от оста на Източния трансбалкански път (в Комотини, близо до Маунт Папикон) – коридор, обединяващ големите манастирски и книжовни средища в Югоизточна Европа в посока север-юг; и от културния коридор София-Охрид – свързващ манастирските агломерации на Метохия и около София.
Албания

Гърция

Македония

Турция