Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / София - Охрид

Църквата "Св. Никола" в Псача

Църквата

За обекта


Коридор: София - Охрид
Държава: Македония, Псача, Крива Паланка
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Църквата се намира на 2 километра над село Псача. Типът на сградата е вписан кръст с централен купол и купол над нартекса. Фасадите, особено източната, са богато украсени с декоративни тухли. Църквата е дарение от севастократор Влатко и неговата фамилия. Стените са изписани през 1358–1360 година. Богатите иконографски сюжети са уникални - Виденията на пророк Езекиил (в централния купол), сцени от живота на Свети Никола и портрет на ктитора (на южната стена), портрети на владетелите (на западната фасада) и др.

Експертна мрежа