Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Източен трансбалкански път

Ежегоден празник Йаран Байрам, село Душинково

Ежегоден празник Йаран Байрам, село Душинково

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Душинково
Тип: Нематериално наследство
Епоха: 20-ти век
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
20-ти векНематериално наследствоНематериално наследство

В село Душинково край Джебел всяка година се провежда празникът "Йаран Байрам".