Културните коридори на Югоизточна Европа

Югоизточна Европа / Западен трансбалкански път

Църквище, археологически обект

Църквище, археологически обект

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: Македония, Църквище, Мородвис, Кочани
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски религиозен център

Село Мородвис е разположено в източната част на Македония, на 7 км южно от с. Кочани. При цар Самуил през X в., а и по-късно, във Византийската империя, Моробисдон е град от голямо икономическо значение, благодарение на своето географско разположение на пътя, който пресича реките Струма и Вардар, както и заради наличието на сребърни мини в околностите. Ранновизантийският град става седалище на епископ и за голям период от време – от IX в. до XV в. играе значителна роля като политически и духовен център на Източна Македония. По време на разкопките през 80-те години в централната част на мястото, известно като Църквище, е разкрита раннохристиянска крипта, датирана от V в.

Експертна мрежаДокументи