Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Маршрутът на кастилския език и неговото разпространение из Средиземноморието (Пътища на сефарадите)



Маршрутът на кастилския език и неговото разпространение из Средиземноморието (Пътища на сефарадите)

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през юни 2002 година, а маршрутът е награден със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 16 юни 2004 година. 
Маршрутът на кастилския език предлага пътешествия, които ракриват в детайл както физическите му изрази в Испания и в други части на Средиземноморието (манастири, университети, еврейски квартали), така и неговите интиликтуални завети (литература, религиозни, музикални и кулинарни традиции).  
Маршрутът на кастилския език е вече предложен като престижен туристически проект в Испания. Експерти по наследството на сефардитите от редица средиземноморски градове (Тетуан, Йерусалим, Истанбул, Солун и София) работят заедно по схеми за съвместни дейности.  

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: © Фондация Пътят на кастилския език