Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Маршрутите Венцел и Вобан (Военна архитектура в Европа)Маршрутите Венцел и Вобан (Военна архитектура в Европа)

Темата "Военна архитектура в Европа" е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през май 1995 година, а маршрутите Венцел и Вобан са наградени със сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 16 юни 2004 година. 

Укрепеният замък, който граф Зигфрийд - основателят на династията на Люксембург - строи в края на Х век на скалата Бок е мястото, където е основан градът Люксембург. Това е и началния момент за серия от защитни съоръжения, които непрекъснато са добавяни през годините.  Маршрутът Венцел представя средновековните стени, издигнати при владичеството на херцог Венцеслас. Маршрутът предлага интерпретация на града, разкриваща всички пластове на европейската история, на културните, научни и технически влияния, оснавени от окупиращите града армии. Той привлича над 150 000 посетителя дневно.  

През ХVІІ век, Люксембург е описан от Вобан като "един от най-важните укрепени градове в Европа", а през ХVІІІ век с право го наричат "Гибралтар на севера".  Маршрутът на Вобан представя укрепленията, издигнати след Средновековието и предлага интерпретация, която разкрива историята завещана ни от времето на Вобан.  

Европейски институт за културни маршрути
Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004
Фотография: Маршрутът Венцел в Люксембург; © ЕИКМ