Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа

Клюнизийски места в Европа (Монашески влияния)Клюнизийски места в Европа (Монашески влияния)

Темата е интегрирана в Програмата на Съвета на Европа през 2004 година, а маршрутът е награден със сартификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" през юни 2006 година в рамките на темата "Монашески влияния". 
Федерацията на Клюнизийските места е най-общо структурирана в рамките на осем тран-национални тематични маршрута. С тяхна помощ се илюстрира (според историческите периоди, личности и известни европейци) структурата на територията на съвременна Западна Европа. Това е и регионът, в който се намира абатството Клюни - водещо най-големият религиозен орден на континента от Х до ХІІІ век.
 

Европейски институт за културни маршрути
Фотография: Абатство Роменмотиер; © Община Роменмотиер