Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Сватбена орбедност, село Покрован

Info Sections
Сватбена орбедност, село Покрован

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Покрован
Type: Intangible Heritage
Epoch: 20th Century
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
20th CenturyIntangible HeritageIntangible Heritage

Характерни за село Покрован са обредните хлябове, които играят голяма роля в обредните функции на селото.