Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

село Могилица

Info Sections
село Могилица

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Могилица
Type: Vernacular Architecture
Epoch:
Theme: Vernacular Architecture
World Heritage:
Vernacular ArchitectureVernacular Architecture

Родопското село Могилица се намира на 25 км от град Смолян. Разположено е по двата бряга на река Арда.Някога, в далечните времена на Византийската империя, селото е било курортен център и място за отдих на тогавашната аристокрация. Наблизо е минавал и важен път, свързващ Бяло море с Тракия.

Къщите са сякаш "кацнали" една върху друга, запазили спомени за отдавнашна слава. В центъра се намира забележителната сграда на Агушевите конаци. Селото е обявено за групов паметник на културата.

В селото може да се опита типична за региона кухня — боб във всичките му разновидности, тестени изделия като клин, пататник и пареник.