Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Късноантична и средновековна крепост и селище, село Крилатица

Info Sections
Късноантична и средновековна крепост и селище, село Крилатица

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Крилатица
Type: Fortress
Epoch:
Theme: Fortresses
World Heritage:
FortressesFortress

Късноантичната крепост откриваме в местността Асара край село Крилатица. Има данни, че мястото се е развивало и през средновековието - това сочат следите от средновековни строежи по крепостта, както и риуни от селище.