Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Църква ”Св. Св. Константин и Еелена”

Info Sections
 Църква ”Св. Св. Константин и Еелена”

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Архитектурен паметник

Туристически достъп има

Построена през 1836 г. със султански ферман.Трикорабна и стенописите са от Щерю Теодориев от с.Еникьой, Ксантийско.