Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Скални гробници, с. Равен

Info Sections
Скални гробници, с. Равен

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Равен
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

"...Две гробници са открити в околността на с. Равен, едната от които в самото село, другата на около два часа път в североизточна посока.

Гробницата разположена непосредствено до с. Равен е характерна с това, че се влиза през един отвор с леко наклонени отвесни страни, засводен отгоре доста грубо, който ни отвежда направо в камерата.

Втората гробница се намире при махалата Вежница. Издълбана като предишната в отвесния склон на една скала, тя има едно плитко преддверие, широко 1,40м и дълбоко 0,45м. Отгоре открито. Праг висок 5-6см, отделя преддверието от гробната камера...."

/"Мегалитите в Тракия", Том1, проф. Ал. Фол и колектив/