Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Момчилова Крепост

Info Sections
Момчилова Крепост

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Подвис
Type: Fortress
Epoch:
Theme: Fortresses
World Heritage:
FortressesFortress

Момчилова крепост
Намира се в близост до село Подвис, община Смолян, област Смолян. Обектът е част от проекта “Момчиловата крепост – мит и реалност”, реализирана по програма ФАР. Момчиловата крепост ще e първият социализиран археологически обект по трасето на централния античен презродопски път, свързвал Беломорието с Тракийската равнина. Този път през Средновековието и българското Възраждане има основно търговско предназначение. Това е едно от трасетата на Пътя на млякото заради многобройните стада овце, които през зимата били премествани на паша в района на беломорското крайбрежие.
При проведените разкопки са намерени множество находки, сред които скална ниша, датирана към късния енеолит, керамика от петото хилядолетие преди Христа, а също и късноантична и средновекона керамика.
Според Николай Бояджиев “Момчиловата крепост” е била убежище за населението по тези земи в древността. Тя е част от системата крепости в Родопите, служили за охрана на пътя от Тракия за Беломорието. Има визуална връзка с крепостите “Кичи кая” над Рудозем и “Калето” над Смолян.
Първоначано учените смятат, че крепостта е строена по време на управлението на император Юстиниан, но намерените само откъслечни находки от този период не подкрепят тази теза. За сметка на това средновековният пласт съответства на периода, пез който е живял Момчил юнак. За него се знае, че е български феодален владетел, живял през 14в, в Родопите. Няма знатен произход, първоначално сформира разбойническа чета като разграбва както България, така и Византия, за което е преследван и от двете държави. През 1343 г. помогнал, заедно с дружината си на Йоан VІ Кантакузин, за което той го провъзгласил за негов васал в областта Меропа. Въпреки това , той водил сравнително самостоятелн политика в сложната ситуация на Балканите по това време и загинал в битка срещу османския поробител.