Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Крепост Юстина

Info Sections
Крепост Юстина

About the site


Corridor: Diagonal Road
Country: Bulgaria, село Устина
Type: Fortress
Epoch:
Theme: Fortresses
World Heritage:
FortressesFortress

Крепостта на император Юстиниан Home
Византийската крепост Юстина е била сред най-важните за охраната на северните склонове на Родопите. Тя е често споменавана в хрониките на византийските историци. На нейно място преди това, е съществувало укрепление на бесите. По късно тук, император Юстиниан построява нова и по-мощна крепост, за да контролира областта. Юстина е в непосредствена близост с древният град Драговец и със сигурност е играла важна роля в охраната му. Крепостта включва в себе си и една от най-големите и красиви скални кули в Родопите. Върха на тази кула може да се изкачи само от към вътрешния двор на крепостта. В долния край на Юстина са запазени част от стените, споени с хоросан.