Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Турция

Султан хан

Султан хан

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Турция, Аксарай
Тип: Културен пейзаж
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураКултурен пейзаж

Султан Хан, с площ 4900 кв. м., е най-големия кервансарай в Турция. Сараят е поръчан през 1229 г. от султан Аладин Кейкубад I и е бил построен от архитект Мухамет от Сирия. Комплексът включва голям вътрешен двор, с двуетажна джамия в центъра, величествена покрита зала, както и хамам. Грандиозната порта е широка 50 м и издадена от основната стена на сарая. Единственият вход представлява богато украсена ниша увенчана с мукарни – елементи, подобни на сталактити. Във вътрешността на кервансарая, джамията заема централно място. Квадратната каменна постройка е седнала върху издълбани арки, ефектно повдигащи сградата от земята. Стаята за молитви е на втория етаж, като до нея се достига чрез двойка стълби от предната част. Дворът е обграден от аркади, които на приземния етаж са служили за конюшни, а на втория за настаняване.
Направо през двора от основната порта се намира входът към покритата зала. Входът, във формата на арка с изкривени камъни над нея, представлява ниша с мукарни. Самата зала се състои от централен кораб с цилиндричен свод. Сводът е подсилен с напречни ребра и обграден от странични кораби от двете му страни. В централната си част той преминава в къса кула завършваща с кубе, което е служило за достъп на светлина и въздух.

Експертна мрежа