Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Румъния

Хистрия – гръцки, римски и византийски град

Хистрия – гръцки, римски и византийски град

За обекта


Коридор: Виа Понтика, Дунавски път
Държава: Румъния, Констанца
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Хистрия, гръцката колония на добруджанския черноморски бряг (днес на брега на езерото Синая), е основана в средата на VII в. пр. Хр. от колонисти от град Милет (според данните от Евзебий, възможна година на основаването е 657/656 г. пр. Хр., а според П. Скимнос за година на основаването може да се смята 630 г. пр. Хр). Градът съществува цели 14 века, до VII в. сл. Хр. Хистрия е най-старата гръцка колония по западното крайбрежие на Черно море и една от първите отвъд Босфора.

Съвет на ЕвропаДокументи