Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Румъния

Дървени църкви в Марамуреш

Дървени църкви в Марамуреш

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: Румъния, Марамуреш
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство: Културно наследство
СредновековиеХристиянски религиозен центърКултурно наследство

Тези осем църкви са изключителни примери за различни архитектурни решения от различни периоди и територии. Те показват разнообразие на дизайна и занаятчийското умение, вложени в тези тесни високи дървени конструкции с характерната висока и стройна часовникова кула от западната страна, с един или два покриви, покрити с шиндли. Като такива, те са специфично народно отношение към културния пейзаж на тази планинска област в Северна Румъния.

ЮНЕСКО

Църквата в Пойениле Изеи
Църквата в Пойениле Изеи принадлежи към групата на дървени църкви в Марамуреш (XVIII в), вписани в Списъка на ЮНЕСКО и представляващи изключителни технически и художствени примери за народната религиозна архитектура. Издигащи се сред земеделския пейзаж, техните шпилове са сред най-високите конструкции, построени през този период. Външната украса е проста и е фокусирана главни върху портика и портала, основно представлява дърворезбени слънчеви дискове, преплетени въжета и др. Интериорът, състоящ се от олтар, наос и пронаос, е изписан с растителни багри върху дърво и тъкан.

Експертна мрежа

Църквата в Рогоз
Църквата в Рогоз е сред вписаните в Списъка на ЮНЕСКО дървени църкви в Марамуреш (XVIII в.) Както и в другите църкви, нейната външна украса е семпла дърворезба по портика и портала, а интериорът е изписан с растителни цветове.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи