Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Хърватска

Сградата на Централния държавен архив

Сградата на Централния държавен архив

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Хърватска, Загреб
Тип: Исторически град
Епоха: 20-ти век
Тема:
Световно наследство:
20-ти векИсторически град

Строежът на сградата на Кралската университетска библиотека и на Кралския държавен архив започва на 21 февруари 1911 г., въз основа на спечелилия конкурса проект на архитект Рудолф Лубински. Сградата е завършена на 29 ноември 1913 г. Рудолф Лубински (1873-1935) е студент на известния архитект Й. Дурм в Висшето техническо училище в Карлсруе и негов сътрудник в строежа на Университетската библиотека в Хайделберг. Работи в Офенберг, Кьолн и Фрайбург и е един от най-плодовитите загребски архитекти.
Сградата до ден днешен е представителен пример за хърватския Сецесион, успешно съчетание на ранен виенски Ар нуво и европейски, и по-специално немски Модерн от началото на XX в.
Сградата е проектирана като свободно стояща в паркова среда (дължина 80 м, широчина 46 м, стоманобетонна и метална конструкция), добре вписана в средата на Долния град (Загребската зелена подкова). Високият купол над централната обширна читалня е в оста на сградата. На всеки от четирите му стълба има фигура на бухал, носещ глобус, които изразяват идентичността на библиотеката като средище на мъдростта. Фасадите са украсени с алегории на четирите академични науки (философия, медицина, право и теология) от Роберт Франгеш, а на фронтона на южната фасада се намира алегорията на продаването на книги от Рудолф Валдец. Декоративните фасади са хармонично интегрирани в семплата и в същото време монументална архитектура на сградата.

Експертна мрежа