Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Хърватска

Археологически парк „Андаутония"

Археологически парк „Андаутония

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Хърватска, Шчитарйево, близо до Загреб
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Днешното село Шчитарйево край Загреб лежи върху останките на римската Андаутония – градския център на широкия загребски регион в Античността. Андаутония е построена по протежението на някогашното корито на река Сава, на главния римски път от Сисак до Птуй (Сисция-Петовио). Надписи от I до III в., споменаващи Андаутония като муниципиум (втори по важност клас при римските градове) и RESPVBLICA ANDAVTONIENSIVM, показват, че градът е имал важен юридически статут и в продължение на 400 години е бил административен, икономически, културен и религиозен център на широкия загребски регион. По време на Великото преселение на народите в края на IV и началото на V в. градът очевидно е бил разрушен. По протежение на главната улица, настлана с каменни плочи и разкрита в продължение на 27 м, са открити базите на колонади. В източната част на улицата са разкрити градските бани (терми) с полукръгъл басейн, вестибюли и канализация, както и част от централната отоплителна система (хипокауст). Разкрита е и странична улица с две монументални сгради. Разкопките показват, че тази част на града е била обновявана няколко пъти в периода от II до IV в. Находките от стенописи, парчета от мозайки, каменни прагове и отоплителни системи свидетелстват за луксозно обзаведените сгради, а откритите керамични и стъклени съдове, лампи, бронзови и сребърни украшения и други предмети от ежедневния живот допълнително обогатяват представата ни за този римски град.

Експертна мрежа