Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Неолитни жилища

Неолитни жилища

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Стара Загора
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Древен обект

Стара Загора един от най-древните градове в България и в Югоизточна Европа. Първите обитатили по тези места са земеделско-скотовъдни общности, пристигнали там в края на 7-мо и началото на 8-мото хилядолетие пр.н.е. – новокаменната епоха. Техните селища, които са били обитавани в продължение на две-три хилядолетия, са селищни могили. Значителни са и находките от периода на неолита и халколита - съдове и керамични идоли, намерени в селищни могили в района. В чертите на съвременния град Стара Загора се намират пет праисторически поселения.
Най-голям интерес представляват две жилища от ранния период на неолита (новокаменната епоха), известен в Тракия като култура Караново II. Тези две жилища от средата на 6 век пр.н.е. са едни от най-добре запазените в света праисторически домове. Те са най-съхранените и с най-богат инвентар неолитни жилища в Европа, показателни за живота и развитието на човека през епохата. Открити са на територията на най-старото селище в района, консервирани са и днес са експонирани в специална защитна сграда - музей "Неолитни жилища" към Исторически музей - Стара Загора.
Двата неолитни дома са строени едновременно като къща-близнак и са били под един покрив. Стените са изградени от плет, измазани отвътре и отвън с глина, подът и обзавеждането също са от глина. Имали са пещ, глинена площадка, легло, големи глинени зърнохранилища, олтари, множество глинени паници, каменни оръдия на труда, мелници за зърно. Неолитните жилища са построени на най-удобното място - на източния склон на хълм, огряван сутрин от лъчите на слънцето, в близост до извор с прясна вода. Те са били напуснати от техните обитатели внезапно, при опожаряване на селището около 5500 пр.н.е. Обзавеждането е било затрупано от опожарените стени на жилищата. В експозицията на музея "Неолитни жилища" са показани не само запазени находки от инвентара и покъщнината – ovens, grain storage pots, primitive mill for grinding grain, pottery, tools, etc., но се проследява праисторическото изкуство от целия регион.

Експертна мрежа