Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Църква "Св. Богородица" в с. Борово

Църква

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Борово
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Християнски религиозен център

Църквата "Св. Богородица" в с. Борово е строена от 1926 г. до 1933 г. Изградена е изцяло от камък.