Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Антична и средновековна крепост край с. Арда

Антична и средновековна крепост край с. Арда

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Арда
Тип: Крепост
Епоха:
Тема: Крепости
Световно наследство:
КрепостиКрепост

Край с. Арда е разкрита антична и средновековна крепост.