Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Кенарен мост над р. Малка Арда

Кенарен мост над р. Малка Арда

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Малка Арда
Тип: Индустриален обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Индустриален обект

Кенарен мост е разположен над река Малка Арда край с. Малка Арда. Името му идва от кемерен - засводен. Датира от епохата на Средновековието. Строен е от майстори на близките села Петково и Момчиловци. Използва се за преминаване над реката и до днес.