Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Архитектурен комплекс в с. Пловдивци

Архитектурен комплекс в с. Пловдивци

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Пловдивци
Тип: Народна архитектура
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураНародна архитектура

В с. Пловдивци се намира архитектурен комплекс от епохата на Възраждането