Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Двугласно пеене, град Неделино

Двугласно пеене, град Неделино

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, град Неделино
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

Трад Неделино е известно със своя "Неделински двуглас". Това е специфично пеене, което не съществува никаде другаде и се пее на кварти и секунди. Николай Кауфман пръв открива явлението "Неделински двуглас" и пръв пише статии за него. Едни от най-изявените изпълнителки на Неделинския двуглас са Сестри Георгиеви, които първи осъществяват записи на Неделински Двуглас, и Сестри Хаджиеви.

Всяка година в Неделино се провежда традиционен национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие.