Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Джамиите в село Долен, златоградско

Джамиите в село Долен, златоградско

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Долен
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха:
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
Ислямска култураИслямски религиозен център

Основната религия изповядвана в селото е ислям. В селото има две джамии.